KUNST AAN HUIS
meer ... | » affiche en lot
  Iedere laatste zondag van de maand was mijn atelier open voor publiekzie ook www.route99.nl Cursus schilderen en tekenen
meer ...

 

koeDeelname aan project KunstvoorKoeien
Op zondag 21 maart 2010 werden in het Eden Amsterdam American Hotel schilderijen geveild voor het goede doel: de gepensioneerde koeien van boer Bert. Twee schilderijen van mij gingen ook onder de hamer bij de veilingmeesters Ben-Kees Eeltink en Jort Kelder.


 

Deelname aan boek:
Het boek "Sprekend" wil een beeld geven van de diversiteit die Nederlandse portretmakers bieden. Ook geeft het boek antwoord op vragen over prijzen, het poseren en verschillende technieken die er zijn van aquarel tot olie en van hout tot mozaiek. Vier hondenportretten van mij staan in het boek afgedrukt. Het is een echt bladerboek vol prachtige kunst en soms ontroerende plaatjes.
ISBN 978-94-90103-01-9